Cách tạo nét chuyển động trên hình vẽ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Đỗ Khắc Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 05h:50' 05-01-2013
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
Bài học tạo nét
chuyển động trên nền PowerPoint
Giáo viên biên soạn :
PHẠM QUỐC KHÁNH
Đón dọc bài học tạo công thức toán học trên nền PowerPoint
Thiết kế nét động trên nền PowerPoint
1. Cho một vật chuyển động theo ý muốn (Hình 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5)
2. Tạo nét chạy trên một đồ thị (Hình 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11)
3. Tạo sự ẩn hiện – liên kết làm trắc nghiệm (Hình 12 ;13;14;15;16;17;18;19 )
4. Kết hợp nhiều ý tưởng – ví dụ củ thể (Hình 20)
(Có thể tải về để ở chế độ click dễ theo dõi các bước )
1. Cho một vật chuyển động theo ý muốn
Copi vật (hay điểm) cho vô nền , tạo hiệu ứng cho nó : hình 1
1
2
3
4
Cách tạo hiệu ứng cho điểm sự xuất hiện : hình 2
Chú ý theo các bước xuất hiện 5 ; 6 ; 7 ; …mà làm
5
Kích hoạt đối tượng
(Nhè vô lick trái)
6
7
8
Chọn xuất hiện
(Nhè vô  lick trái)
Chọn các kiểu xuất hiện
(Nhè vô lick trái)
9
Chọn kiểu nào tùy thích
(Xong bấm OK
10
Cách tạo hiệu ứng cho điểm chạy theo ý thích có sẵn : hình 3
11
Kích hoạt đối tượng
(Nhè vô lick trái)
12
Chọn công cụ
13
14
Click trái vô nó sẽ có
15
16
17
Cách tạo hiệu ứng cho điểm chạy theo ý thích tự vẽ : hình 4
18
Kích hoạt đối tượng
(Nhè vô lick trái)
19
Khi click vô hiện ra nét chì , đặt vào đối tương 16 viết chữ VD : Khanh
20
21
22
23
Kết quả thu được : hình 5
Lợi dụng kiểu này cho điểm di động từ từ trên đồ thị có sẵn
Để điều chỉnh tốc độ xem ở đây :
24
Click vô ra bảng chọn
25
26
2. Tạo nét chạy trên một đồ thị (Hình 6)
Cho đồ thị như hình vẽ :
a) Cho điểm chạy trên đồ thị
1
Cho đồ thị và 1 điểm
Kich hoạt điểm
2
Cho hiệu ứng
3
4
5
Vẽ đương theo đồ thị đã có
6
Điều chỉnh dường đi
cho khớp đồ thị
Kết quả thu được : hình 7
Thêm một hình vui nhé
b) Tạo nét chạy đến đâu đồ thị hiện ra đến đó . (hình 8)
Đồ thị xuất hiện theo hiệu ứng có sẵn
Sáng tạo để theo ý của mình
Chia đồ thị làm 3 khúc và cách làm theo thứ tự từ hình 9
b) Tạo nét chạy đến đâu đồ thị hiện ra đến đó .(hình 9)
Chia đồ thị làm 3 khúc (tùy theo độ cong lên xuống của đường)
1
Dùng công cụ này
2
3
4
Vẽ ra khúc này
Nhè vô click phải ra bảng này
5
6
Chọn ô này để nắn đường thẳng trùng đọan cong
Làm tương tự bước 1;2;3;4;5;6 cho 2 khúc còn lại .
Xong rồi chọn hiệu ứng từng đọan 1
Cach chọn hiệu ứng đoạn 1 là : hình 10
7
Kích họat (click chuột trái)
8
Các bước chọn thứ tự
9
Nét hiện từ dưới lên
Tương tự cho đọan 2 ; 3 (chú ý 2 xuất hiện từ trên xuống)
Kết quả thu được : hình 11
Chú ý nền hình ban đầu cho màu trùng với màu nền hoặc delete
3. Tạo sự ẩn hiện – liên kết làm trắc nghiệm (Hình 12)
Tạo 3 hình từ công cụ có sẵn
a) Tạo hình tròn , hình vuông , hình răng cưa , … ; cách làm:
1
Kích họat (click chuột trái 2 lần)
2
Chọn màu nền tròn
3
Chọn màu viền
nền tròn
Tương tự cho hình vuông hình răng cưa
b) Tạo hiệu ứng cho hình tròn đã tạo : hình 13
4
Thứ tự kích vô
5
Chọn ô này
6
Chọn ô này là xuất hiện liên tục
Tương tự cho 2 hình còn lại
c) Tạo liên kết cho các hình đã tạo : hình 14
+ ) Có hình tròn khi click vô ra hình vuông
1
Kích hoạt
2
Hiệu ứng
Hiệu ứng
Biến mất
Tương tự kích họat hiệu ứng ô vuông
3
Kích hoạt
4
Hiệu ứng
Xuất hiện
+ ) Có hình tròn khi click vô ra hình vuông kết quả hình 15
+ ) tương tự ghép 2 hình sau theo hiệu ứng trên ( xem thử )
+ ) Tất cả đều xuất hiện click vô thì biến : hình 16
Cùng kích hoạt
1
2
Cho hiệu ứng hiện
hình 17 (đổi màu nền đối tượng cho dễ theo dõi)
gắn ứng biến
3
4
Kích hình tròn
Tương tự cho hình vuông ; hình răng cưa ..
hình 18 : tạo hiệu ứng liên kết với các hình
5
Chọn ô có hiệu ứng
6
7
Chọn ô này
Chọn liên kết với nhau
hình 19 : kết quả thu được là :
khi hình xuất hiện bạn click vô
hình răng cưa để có hiệu quả
4. Kết hợp nhiều ý tưởng – ví dụ củ thể (Hình 20)
Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm :
Chọn Nghiệm của phương trình bậc 2 sau : x2 + 2x + 5 = 0
-1±2i
2i
- 1
1+2i
A
B
C
D
Thiết kế cao hơn (các hiệu ứng cùng tạo 1 lúc)
-1±2i
-1- 2i
±2i
-1
M
N
P
Q