Lịch

Vui mừng chào đón

0 khách và 0 thành viên

Thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Visitors

  Flag Counter
  Gốc > Phương pháp dạy học Tiểu học >

  Cách giải bài toán tính tuổi ở tiểu học theo hiệu số phần bằng nhau

  Trong nhiều loại toán, người ta thường để ý đến những đại lượng không thay đổi. Đối với bài toán tính tuổi thì đại lượng đó chính là hiệu số giữa tuổi của hai người. Dựa vào đại lượng này ta có thể giải được nhiều bài toán tính tuổi.

  Bài toán 1 : Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Phân tích : Bài toán yêu cầu tính số tuổi của hai bố con hiện nay nhưng chỉ cho biết :
  – Tỉ số tuổi của hai bố con ở hai thời điểm khác nhau.
  – Khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm đó.
  Nhưng ta có thể dễ dàng phát hiện ra một điều kiện nữa của bài toán, đó là “hiệu số tuổi của hai bố con là không đổi”. Từ đó ta có thể giải được bài toán như sau.

  Giải : Hiện nay, nếu tuổi con là 1 phần thì tuổi bố là 7 phần như thế. Ta có sơ đồ thứ nhất :
  ?
  Tuổi con : |——-| ?
  Tuổi bố : |——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|

  Hiệu số tuổi của hai bố con hiện nay là : 7 – 1 = 6 (phần)
  Hiện nay tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai bố con là 1 : 6 = 1/6
  Sau 10 năm nữa, nếu tuổi con là 1 phần thì tuổi bố là 3 phần như thế (mỗi phần bây giờ có giá trị khác mỗi phần ở trên). Ta có sơ đồ thứ hai :
  ?
  Tuổi con : |——-| ?
  Tuổi bố : |——-|——-|——-|

  Sau 10 năm hiệu số tuổi của hai bố con là : 3 – 1 = 2 (phần)
  Sau 10 năm tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai bố con là 1 : 2 = 1/2
  Vì hiệu số tuổi của hai bố con không bao giờ thay đổi nên ta có thể so sánh về tỉ số giữa tuổi con hiện nay và tuổi con sau 10 năm nữa.
  – Tuổi con hiện nay bằng 1/6 hiệu số tuổi của hai bố con.
  – Tuổi con sau 10 năm nữa bằng 1/2 hay 3/6 hiệu số tuổi của hai bố con.
  Vậy tuổi con sau 10 năm nữa gấp 3 lần tuổi con hiện nay. Ta có sơ đồ tuổi con ở hai thời điểm :
  ?
  Hiện nay : |——-| 10
  Sau 10 năm: |——-|——-|——-|

  Tuổi con hiện nay là : 10 : 2 = 5 (tuổi)
  Tuổi bố hiện nay là : 5 x 7 = 35 (tuổi)
  Đáp số : Con : 5 tuổi ; Bố : 35 tuổi

  Bài toán 2 : Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Phân tích : Bài toán này đặt ra ba thời điểm khác nhau (Trước đây 4 năm, hiện nay và sau đây 4 năm). Nhưng chúng ta chỉ cần khai thác bài toán ở hai thời điểm : Trước đây 4 năm và sau đây 4 năm nữa. Ta phải tính được khoảng cách thời gian giữa hai thời điểm này. Bài toán này có thể giải tương tự như bài toán 1.

  Giải : Trước đây 4 năm nếu tuổi con là 1 phần thì tuổi mẹ là 6 phần như thế.
  Hiệu số tuổi của hai mẹ con là : 6 – 1 = 5 (phần)
  Vậy tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai mẹ con là 1 : 5 = 1/5
  Sau 4 năm nữa, nếu tuổi con được chia thành 3 phần bằng nhau thì tuổi mẹ sẽ có 8 phần như thế.
  Hiệu số tuổi của hai mẹ con là : 8 – 3 = 5 (phần)
  Vậy sau 4 năm nữa tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai mẹ con là 3 : 5 = 3/5
  Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con là không thay đổi nên ta có thể so sánh tuổi con trước đây 4 năm và tuổi con sau đây 4 năm. Ta có tuổi con sau 4 năm nữa gấp 3 lần tuổi con trước đây 4 năm và tuổi con sau 4 năm nữa hơn tuổi con trước đây 4 năm là : 4 + 4 = 8 (tuổi).
  Ta có sơ đồ tuổi con ở hai thời điểm :
  ?
  Trước đây 4 năm : |——-| 8
  Sau đây 4 năm: |——-|——-|——-|

  Tuổi con trước đây 4 năm là : 8 : (3 – 1) = 4 (tuổi)
  Tuổi mẹ trước đây 4 năm là : 4 x 6 = 24 (tuổi)
  Tuổi con hiện nay là : 4 + 4 = 8 (tuổi)
  Tuổi mẹ hiện nay là : 24 + 4 = 28 (tuổi)
  Đáp số : Con : 8 tuổi ; Mẹ : 28 tuổi

  Chú ý : Để vận dụng tốt thủ thuật giải toán này, các em cần nắm vững kiến thức về tỉ số và đại lượng không đổi đối với bài toán tính tuổi. Các em có thể giải quyết được nhiều bài toán khó của dạng toán tính tuổi bằng thủ thuật này đấy. Hãy thử sức mình với các bài toán sau.

  Bài 1 : Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Bài 2 : Trước đây 2 năm, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4. Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Bài 3 : Trước đây 4 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

  Ở Bài toán 1: Ta còn có thể phân tích theo hai sơ đồ liền mạch như sau:

  Tuổi con hiện nay              |——-| ?
  Tuổi bố  hiện nay              |——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|

  Tuổi con sau 10 năm nữa   |——-|——-|——-|

  Tuổi bố sau 10 năm nữa    |——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|

  Số phần bằng nhau tương ứng với 10 năm là:

  3 - 1 = 2 (phần)

  Tuổi con hiện nay là:

  10 : 2 = 5 (tuổi)

  Tuổi bố hiện nay là:

  5 x 7 = 35 (tuổi)

  Đáp số: con: 5 tuổi; bố 35 tuổi

  Thử lại Sau 10 năm: Tổi bố có là: 35 + 10 = 45 tuổi

                                Tuổi con có là: 5 + 10 = 15 tuổi

                                 45 : 15 = 3 (lần) (ĐÚNG)

   St


  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Khắc Hiền @ 07:13 15/01/2013
  Số lượt xem: 1603
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến