Lịch

Vui mừng chào đón

0 khách và 0 thành viên

Thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Visitors

  Flag Counter
  Gốc > Tài liệu Blog - Code >

  Code Game Xe tăng

  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" type="application/x-shockwave-flash" width="600px" height="459px" id="InsertWidget_8ab444ce-e8a3-4e90-94ce-cb4c8a375d2a" align="middle"><param name="movie" value="http://widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"/><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="menu" value="false" /><param name="flashvars" value="r=2&appId=8ab444ce-e8a3-4e90-94ce-cb4c8a375d2a" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <embed src="http://widgetserver.com/syndication/flash/wrapper/InsertWidget.swf"  name="InsertWidget_8ab444ce-e8a3-4e90-94ce-cb4c8a375d2a"  width="600px" height="459px" quality="high" menu="false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" align="middle"  allowScriptAccess="sameDomain" flashvars="r=2&appId=8ab444ce-e8a3-4e90-94ce-cb4c8a375d2a" /></object>


  Nhắn tin cho tác giả
  Đỗ Khắc Hiền @ 20:27 03/03/2013
  Số lượt xem: 332
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến